Η Ένωση Μικρασιατών Φοιτητών παρούσα για μια ακόμη χρονιά στην παρέλαση για την επέτιεο της 25ης Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Η Ένωση Μικρασιατών Φοιτητών παρούσα για μια ακόμη χρονιά στην παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στιγμιότυπο από την παρουσία της Ένωσης Μικρασιατών Φοιτητών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009.

Στιγμιότυπο από την παρουσία της Ένωσης Μικρασιατών Φοιτητών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2009.

Στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Advertisement