Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών διοργανώνει την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Άνθρωποι και εικόνες: Κειμήλια προσφύγων». Η έκθεση εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 29/6/09 και ώρα 20:00 και θα διαρκέσει έως τις 31/8/09

Κειμήλια προσφύγων

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εκατοντάδες κιβώτια με κειμήλια από ναούς των κοινοτήτων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας συγκεντρώνονται για φύλαξη στο Βυζαντινό Μουσείο.

Πολλά από αυτά επιστρέφονται στους πρόσφυγες, ενώ εκείνα που παραμένουν συγκροτούν τη Συλλογή Κειμηλίων Προσφύγων: διακόσια και πλέον αντικείμενα (εικόνες, άμφια, σκεύη, χειρόγραφα, έντυπα κ.ά.), που προέρχονται στην πλειονότητά τους από την Καππαδοκία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο.

Παρουσιάζονται ακόμη ιερά κειμήλια από το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού-Φιλιώ Χαϊδεμένου, τους Ιερούς Ναούς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και σωματεία προσφύγων, καθώς και ιδιωτικά ενθυμήματα και εικόνες από οικογενειακά εικονοστάσια που παραχωρήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο από τους απογόνους των μικρασιατών προσφύγων.

Τα εκθέματα αυτά, μαζί με έγγραφα, φωτογραφίες αρχείου, προφορικές μαρτυρίες των προσφύγων και των ανθρώπων του μουσείου, καθώς και οπτικοακουστικά εκθέματα συνθέτουν το διαδραστικό περιβάλλον της έκθεσης.

Η έκθεση «Άνθρωποι και εικόνες: Κειμήλια προσφύγων» ανιχνεύει τους δεσμούς ανάμεσα στα μουσειακά εκθέματα και τους ανθρώπους. Προβάλλει σημαντικούς σταθμούς από το ταξίδι των ανθρώπων και των κειμηλίων από τις χώρες προέλευσής τους στις χώρες της νέας εγκατάστασής τους, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ανεξάρτητα από τη σημερινή τους χρήση —εκθέματα σε κρατικά μουσεία, σε ναούς ή σε ιδιωτικούς χώρους― λειτουργούν ως σύμβολα μνήμης και ταυτότητας.

Advertisement